Και τι σημαίνει «καλός γονιός»; Η ψυχολόγος Μ. Χουρδάκη δίνει τον εξής ορισμό: «Καλοί γονείς είναι τα ώριμα ψυχολογικά άτομα, που ξέρουν να ελέγχουν τη δική τους ψυχολογία και αντιμετωπίζουν σωστά τις ανάγκες του παιδιού τους». Χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους είναι η αυτοκυριαρχία στις αντιδράσεις τους προς τα παιδιά. Δεν είναι εγωκεντρικοί μέσα στις οικογενειακές σχέσεις. Κάνουν αυτοκριτική, παραδέχονται τα λάθη τους και ελέγχουν την ψυχολογία τους. Βέβαια το ουσιαστικότερο είναι να παρακολουθούν και να ικανοποιούν τις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού. Επισημαίνουμε ότι, ο γονέας σήμερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο ρόλο του ακολουθώντας μόνο το γονεϊκό του ένστικτο. Επίσης, το καλό ψυχολογικό υπόβαθρο και η αγάπη για το παιδί δεν αρκούν. Χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες. Και δυστυχώς, κανείς δεν μας εκπαιδεύει για να γίνουμε γονείς. Πολλοί από εμάς προχωράμε ψάχνοντας στο σκοτάδι, διαβάζοντας βιβλία και περιοδικά, και απευθυνόμενοι σε ειδικούς – συνήθως, όταν τα προβλήματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους… [Χουρδάκη, Μ.(2000). Οικογενειακή Ψυχολογία, σ. 361. Αθήνα: Leader Books].