Γερασιμούλα (Μίνα) Μπρούμου

Συμβουλευτική Ψυχολόγος

28ης Οκτωβρίου 19, Ιωάννινα

# Τίτλος Ημερομηνία
101 Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων 2010-07-04
102 Συμβουλευτική διαζυγίου 2010-06-20
103 Διαζύγιο και παιδί 2010-06-13
104 Απώλεια σχέσεων – Διαζύγιο 2010-06-05
105 Αλλαγές στον τύπο της οικογένειας και συνέπειες που προκύπτουν 2010-05-30
106 Δεξιότητες επικοινωνίας 2010-05-13
107 Η αναγκαιότητα συμβουλευτικής κατά την εγκυμοσύνη 2010-05-03
108 Ψυχολογική υποστήριξη εγκύων, επίτοκων, νέων μητέρων 2010-04-28
109 Συμβουλευτική
εγκύων
2010-04-14
110 Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Β΄ Μέρος 2010-04-07
111 Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση Α΄ Μέρος 2010-03-24
112 Ψυχολογία θανάτου Β΄- Η αντίληψη του θανάτου σε παιδιά με καταληκτικές ασθένειες 2010-03-15
113 Ηθικά ζητήματα και θάνατος 2010-03-09
114 Ψυχολογία θανάτου Α΄ – Η αντιμετώπιση του θνήσκειν 2010-03-04
115 Ψυχολογία του πένθους (Β΄ Μέρος – Παιδιά) 2010-02-21
116 Ψυχολογία του πένθους (Α΄ Μέρος – Ενήλικες) 2010-02-15
117 Χρήση ουσιών – Πρόληψη 2010-02-12
118 Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων 2010-01-06