Παιδιά και γονείς στο ξεκίνημα μιας σχέσης

Published by mbroumou on

Παιδιά και γονείς στο ξεκίνημα μιας σχέσης Book Cover Παιδιά και γονείς στο ξεκίνημα μιας σχέσης
Αναστασία Χουντουμάδη
Ελληνικά γράμματα
1998
443

Στην Ψυχολογία του παιδιού, το κύριο αντικείμενο εξέτασης είναι τα παιδιά και η εξέλιξή τους, καθώς και οι μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές. Όταν η συζήτηση σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγησή τους, εμφανίζονται στο προσκήνιο και οι μεγάλοι.

Βασική τοποθέτηση του βιβλίου είναι ότι οι ενήλικοι δεν θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε σχέση με τις απόψεις τους για τα παιδιά αλλά και σε σχέση με τις προσωπικές τους ανεξάρτητες ανάγκες και επιθυμίες. Το βιβλίο αποτελείται από τρεις ενότητες και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο τρόπος συμπεριφοράς μας προς τα παιδιά, απεικονίζει το όραμα για το μέλλον που έχουμε ως άτομα και ως κοινωνία.